Prevádzkovateľ tohto webu nezískava, neukladá a ani nespracováva žiadne osobné údaje návštevníkov. Formuláre uvedené na webstránke sú taktiež reklamné prvky tretích strán a všetky do nich zadané údaje získava len samotný prevádzkovateľ daného formulára.

Stránka, z ktorej ste prišli tiež môže zobrazovať reklamy poskytované cez rôznych prevádzkovateľov reklamných systémov - spoločnosti tretích strán. Tieto spoločnosti môžu používať údaje (nikdy však meno, adresu, e-mailovú adresu, či telefónne číslo) o vašich návštevách týchto alebo iných webových stránok k poskytovaniu reklám na tovar a služby, ktoré vás zaujímajú.

Tieto spoločnosti používajú na zobrazovanie reklám súbory cookie. Vďaka nim vám môžu neskôr zobrazovať reklamy na základe vašich návštev na webových stránkach nachádzajúcich sa na internete.

Prevádzkovateľ tohto webu nemá s týmto zberom dát nič spoločného. Za zber informácií nesú plnú zodpovednosť spoločnosti tieto údaje zbierajúce.

Ak nechcete, aby o vás boli zhromažďované tieto dáta, môžete vo svojom prehliadači zakázať prijímanie súborov cookie alebo vypnúť JavaScript.